Ordnar - dekorationer - medaljer - tjänstetecken - storkors - riddartecken - kommendör - kraschan - kedja - Knights - grand cross - star - badge

                   

Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

                           Ordnar - Decoration 

 
  10 Euro = 100 SEK
Danmark / Denmark  
49b. Dannebrogen Fredrik IX, Kommendöset i förgyllt silver o emalj med band och ask, tecken 40x80 mm, kraschan 84x80 mm.
 

Order of Dannebrog Frederik IX, Commander set badge with ribbon 40x80 mm and star 84x80 mm in case.

 
såld/sold

  

 
 

49c. Dannebrogen Fredrik IX riddartecken förgyllt silver med band och ask, 30x60 mm.

Order of Dannebrog Frederik IX, Badge with ribbon gilt silver 30x60 mm in case.

 
4 000 kr
 

  

     
 

50. Dannebrogen kommendör Kraschan förgyllt silver, 52x70 mm. Med orginal ask.

Order of Dannebrog. Commander star 52x70 mm in orginal box.

 

 

 20 000 kr
såld/sold

 


 

50a. Dannebrogen Fredrik IX riddartecken i silver med band och ask, 30x60 mm.

Order of Dannebrog Frederik IX, Badge with ribbon in silver 30x60 mm in case.

 

 

6 000 kr
 

 

    
 

50. Christian X medalj med band och ask 31x44 mm, med ask.

Badge with ribbon in silver 20x44 mm in case.

 

 

2 000 kr
 

 

     
 
50b. Margarethe II medalj med band och ask 27 mm, dam.

Badge with ribbon in silver 30x45 mm in case.

 

 

 1 200 kr
 

 

 

 
Finland
51. Finlands Lejon orden, Kommendör set, tecken 50 mm, silver med band, krachan 80 mm med låda.
 
12 000 kr
 

 

 
 

52. Finlands idrotts förtjänste tecken 40x60 mm, silver med band.

badge with ribbon in silver 40x60 mm.


 
1 200 kr
 

 

 
 

52d. Vita Rosen kommendör set med band förgyld silver och emalj 50 mm, med kraschan 80 mm, + ask.

Order of the Withe rose of Finland,
Commander badge with ribbon, 50 mm, and star 84x80 mm in case. 
 9 000 kr
 

 

 
 

52c. Vita Rosen riddartecken med band, 40 mm.

Order of the Withe rose of Finland, badge 40 mm with ribben. 
2 000 kr
 

 

 
 

53b. 1939-40 års krigsminnes medalj med band, 32x38 mm.

1939-40 years of war memorial medal


 
700 kr
 

 

   
 

54. 1918 års frihetskrigs minnes medalj, 30 mm.

1918 freedom war memorial medal

 
800 kr
 

 


 

54a. Finlands vita Ros ordens medalj 1 klass med band, silver
30 mm.

Order of the Withe rose of Finland, medel in silver with ribbon 30 mm.


 
1 500 kr
 

 


 

54b. Blåa korset, 1918-1944, tecken i brons och band, 42 mm.

Blue Cross with Liberation war participants badge in bronze and ribbon.


 
600 kr
 

 

 
 

54c. Frihetsmedalj 2 klass 1941 i brons med band, 30 mm.

Medal of Liberty, badge in bronze and ribbon. 
300 kr
 

 


 

 
 ISLAND / Iceland
60. Falkorden, kommendör med band, 45x70 mm, med ask.

Order of the Icelandic Falcon.
Commander badge with ribbon, 45x70 mm, in case.

 
såld/sold
 

 

 
 

61. Falkorden, Storkors set, tecken med band, 45x70 mm,
Kraschan 82 mm med ask.

Order of the Icelandic Falcon.
Grand cross set in original case, badge with ribbon 45x70 mm star 82 mm, silver and enamel.

 
såld/sold
 

 

  

 
 NORGE/Norway
65. St Olovs orden, Riddartecken, av Tostrup, från 1882 till 1905, i guld o band, 40x60 mm, liten skada på frånsidan,
med ask.
 

 

19 000:-   
 
66a. Haakon VII, Freds medalj 1905-1957, i brons o band,
33 mm.

Haakon VII. 1905-1957 Liberty or Freedom Medal in bronze.
 

1 500 kr
 

66b. 9 april 1940-8 maj 1945, Tecken i brons med band,
33 mm. 

1 200 kr
 


 

                                                                                Tillbaka